פרויקטים

החברה תכננה בנתה ושיווק כבר
כ – 50 יחידות דיור
ביישובים אלון מורה, איתמר, נריה ורחלים.

לב ההר - נריה

לב ההר בנריה

בשיווק

יחידות אחרונות!

לב ההר - אלון מורה

לב ההר באלון מורה

בשיווק

לב ההר - איתמר שלב ב'

לב ההר באיתמר – שלב ב'

בשיווק